RETOUR VIA DE BINNENDIENST : 
  1. Bij een retourmelding neemt u altijd contact op met één van onze medewerkers
van de binnendienst. (026-3842111)
  2. Onze medewerker van de binnendienst vult in overleg met u het Retour Formulier
volledig in.
  3. Bij "Reden retour" moet een heldere en een "voor één uitleg te begrijpen omschrijving" worden ingevuld. Maak dus duidelijk wat precies de reden van retour is. Dit versnelt de afhandeling van de retouren!
  4. In overleg met de binnendienstmedewerker wordt bepaald op welke manier
de retouren terug komen naar onze Retour Afdeling.
  5. U ontvangt vervolgens het volledig ingevulde Retour Formulier via de mail.
Print deze uit, plaats uw naam en handtekening en stop het Retour Formulier in de doos met de retouren. U kunt nog een kopie maken voor uw eigen administratie. 
 

6. Maak de doos met de retouren vervolgens dicht voor verzending en vermeld op de
doos onder onze adresgegevens ook duidelijk: "T.A.V. RETOUR BESLI"

Zorg ervoor dat de artikelen goed verpakt zijn voor verzending.

 

7. Na ontvangst van de retouren op onze Retour Afdeling wordt, als aan alle
bovenstaande procedures zijn voldaan, de retour melding z.s.m. in behandeling genomen. 

 

    RETOUR VIA DE BUITENDIENST : 
  1. Bij een bezoek van onze buitendienstmedewerker aan uw vestiging kunt u ook de retouren via hem aanmelden.
  2. Onze medewerker van de buitendienst vult in overleg met u het Retour Formulier
volledig in.
  3. Bij "Reden retour" moet een heldere en een "voor één uitleg te begrijpen omschrijving" worden ingevuld. Maak dus duidelijk wat precies de reden van retour is.
Dit versnelt de afhandeling!
  4. Het volledig ingevulde Retour Formulier (inclusief uw naam en handtekening) neemt onze buitendienst medewerker samen met de retouren mee. U kunt voor uw eigen administratie een kopie van het ingevulde Retour Formulier maken.
 

5. Onze buitendienstmederwerker levert 1 maal per 2 weken de door hem meegenomen retouren af op onze Retour Afdeling. Vervolgens wordt, als aan alle bovenstaande procedures zijn voldaan, de retour melding z.s.m. in behandeling genomen. 

 

    ALGEMENE ZAKEN M.B.T. RETOUREN : 
  1. Artikelen die speciaal voor u besteld zijn en niet tot ons basis assortiment behoort
worden niet retour genomen.
  2. Artikelen die niet op het Retourformulier staan maar wel in de retourdoos zitten
worden niet in behandeling genomen. Deze artikelen worden ook niet terug gestuurd naar de klant.
  3. U kunt geen retouren bij onze Afhaal Service aanbieden zonder een volledig ingevuld Retourformulier. Hiervoor moet u eerst contact opnemen met één van onze medewerkers Binnendienst die vervolgens het Retourformulier volgens de retour procedure zoals beschreven bij "Retour Via Binnendienst".
Onze magazijn medewerkers vullen dus geen Retourformulier in!